Der gik et døgn så kom episode 2. Tirsdag den 25.februar kom en anden vinkel på cannabis. Kontant på DR gik i kødet på en forhandler af cannabis, som fortjener den jagt, der gik ind overfor hans måde at markedsføre sig på.

Det er rigtig ærgerligt at nogen kan finde på at markedsføre sig på falske grundlag uden skrupler i forhold til modtagerne. Modtagerne i det her tilfælde er syge desperate mennesker og deres pårørende, som vil gøre hvad som helst for at få lindring fra deres sygdomme.

Man kan vel kalde cannabis for et alternativt middel, og dermed er forhandleren ”Henry” som kontant gik efter også i den alternative / komplementere branche.

Ved at være usaglig og måske ligefrem lyve, har han været med til at grave en dybere grøft mellem den evidensbaserede verden og seriøse komplementære og alternative behandlere.

Der skal ikke ret meget til før, at alle behandlere inden for det alternative skæres over en kam og bliver kaldt usaglige. Vi skal alle opføre os anstændigt!

Han kunne formentlig have solgt den samme mængde cannabis ved at holde det han lover om sin virksomhed og helt objektivt fortælle det cannabis kan gøre for mange syge. Det ville være til stor gavn for denne alternative mulighed for mange syge mennesker, hvor konventionel medicin ikke er løsningen.