Min vision er, at være med til at skabe grobund for at fremtidens sundhedssystem bygger på et samarbejde mellem det videnskabelige etablerede lægesystem og komplementere behandlere med velfunderede uddannelser.

Jeg vil arbejde for en større accept mellem de to måder at anskue sundhed og sygdom på. Dette fordi jeg mener, at det ene ikke bør udelukke det andet – tvært i mod.

Ved et samarbejde mellem det videnskabelige og det komplementere kan vi hjælpe flest mulig, og samtidig blive klogere på hvad virker og hvorfor.

Konkret vil jeg bl.a. gøre det ved hele tiden at være opdateret bedst mulig inden for sundhed og behandling. Ved at være i god dialog med andre behandlere. Og jeg vil sikre, at jeg altid gør mit yderste for mine klienter og altid henviser til lægebehandling, hvor det er påkrævet.